Shri Prabhu Vidya Pratistharnav (Bhashatika)
Pratistha Mayukh (Bhashatika)
Pratistha Padhati (Bhashatika)
Vishal Yagya Mantra Sindhu
Yagya Mantra Sagar
Yagya Mantra Sangrah
Yagya Kund Nirman Vidhi